درخواست اخذ نمایندگی خدمات

ابزار آلات رونیکس
موارد خاص مناسبتی تستی

مشخصات فردی متقاضی

* نام :     * نام خانوادگی :    
* تاریخ تولد :     * شماره شناسنامه :    
* محل صدور :     * شماره ملی :    
* نام پدر :     کد اقتصادی (در صورت موجود بودن ) :    

اطلاعات تماس تعمیرگاه

* نام تعمیرگاه :     * نام استان :    
* نام شهرستان :     * تلفن تعمیر گاه :    
* فکس تعمیرگاه :     * آدرس :    
* تلفن همراه :     * کد پستی :    
* ایمیل آدرس :    

مشخصات تعمیر گاه

* جواز کسب :     * نوع مالکیت :    
* متراژ تعمیرگاه (متر) :     * متراژ انبار(متر) :    
* طول دهنه تعمیرگاه (متر) :     * موقعیت مکانی تعمیرگاه : مرکز ابزار آلات     شهرک صنعتی     سایر        
* ابعاد و تعداد تابلوهای تعمیرگاه :     * تعداد پرسنل آقا :    
* تعداد پرسنل خانم :     * تعداد پرسنل فنی تعمیرگاه :    
* تعداد استاد کار تعمیرگاه :     * تعداد منشی اداری :    
* تعداد موتور سیکلت :     * تعداد سواری :    
* تعداد وانت :    

سابقه فعالیت در کار

* سابقه در تعمیر ابزار آلات (سال) :     * سابقه در محل کسب (سال) :    
* نحوه آشنایی با شرکت رونیکس : نماینده فروش     وب سایت     تبلیغات در مجلات     پرسنل سازمان     نمایشگاه     سایر         * آیا عاملیت مجاز خدمات یا نمایندگی تعمیرات شرکت دیگری هم دارید ؟ :    
نام شرکت :     مدت زمان همکاری با آن :    
* آیا درزمینه فروش فعالیت دارید ؟ :     در صورت فعالیت فروش ،نام شرکت و نوع محصول را نام ببرید. :    

نوع و مدت فعالیت در زمینه تعمیر

* سابقه مفید در ابزار آلات برقی (سال) :     * سابقه مفید در ابزار آلات بادی(سال) :    
* سابقه مفید در ابزار آلات تخریب مانند بتن کن ها و چکش های تخریب(سال) :     * سابقه مفید در فارسی بر ها و تنظیمات تخصصی (سال) :    
* سابقه مفید در کارواش (سال) :     * سابقه مفید در اینورتر های جوشکاری (سال) :    
* سابقه مفید در اره بنزینی (سال) :     * سابقه مفید در کمپرسورهای باد (سال) :    
* سابقه مفید در تفنگ چاشنی (سال) :    

سایر

توضیحات :    

* کد امنیتی:   کد جدید