ابزار آلات دستی

  • ابزار آلات دستی

استفاده از دانش روز و بهره گیری از اطلاعات متخصصین و مصرف کنندگان حر فه ای ، کلید موفقیت رونیکس در تداوم توسعه ، نوآوری و بهبود عملکرد است . گستره ی وسیع و متنوع محصولات رونیکس در شاخه ی ابزار آلات دستی ، نشانی از چگونگی عملکرد ما و امکانی است که دستیبابی به کلیه ابزار های مورد نیاز مصرف کنندگان را میسر ساخته است .