امور مشتریان و نمایندگان

بنرامور مشتریان و نمایندگان

رسیدگی به نظرات، انتقادات و پیشنهادات مشتریان

 

پذیرش تلفنی مشتریان بابت ارائه سرویس

 

مشاوره خرید جهت انتخاب ابزار مناسب با کاربری

 

معرفی نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش

 

ارزیابی مشتریانی که از خدمات شرکت استفاده نمونده اند، جهت ارائه خدمات هرچه بهتر در مراجعات بعدی

 

گسترش نمایندگان خدمات پس از فروش، با رعایت فاکتورهای استاندارد و سفرهای تحقیقاتی دقیق در سراسر کشور جهت پاسخگویی هر چه بهتر به مشتریان گرامی

 

نظارت و کنترل کیفی و کمی بر عملکرد عاملیت ها و ارائه پیشنهاد های لازم جهت ارتقای سطح کیفی فعالیت‌ها

 

♦ برنامه ریزی آموزشی مناسب جهت ارتقای سطح بهره وری و به روز شدن فعالیت های نمایندگان خدمات