جستجو

تبر 600 گرمی RH-4700
مناسب برای قطع تنه درختان ساخته شده از بهترین نوع آلیاژ دارای لبه بسیار تیز دسته مقاوم و ضد لغزش از جنس فایبرگلاس
تبر 800 گرمی RH-4701
مناسب برای قطع تنه درختان ساخته شده از بهترین نوع آلیاژ دارای لبه بسیار تیز دسته مقاوم و ضد لغزش از جنس فایبرگلاس