نمایشگاه

ابزار آلات رونیکس

نمایشگاه

نمایشگاه CANTON 2012 کشور چین 4
نمایشگاه CANTON 2013 کشور چین 8
نمایشگاه بین المللی DUBAI 2012 5
نمایشگاه CANTON 2014 10
نمایشگاه CANTON 2015کشور چین 37
نمایشگاه CANTON 2016 کشور چین 1
مسابقه نقاشی ابزارآلات رونیکس 148
نتایج مسابقه نقاشی ابزارآلات رونیکس 5