نمایشگاه CANTON 2012 کشور چین

نمایشگاه CANTON 2012 کشور چین

حضور شرکت رونیکس در نمایشگاه ابزار آلات  کشور چین