گارانتی

ابزار آلات رونیکس
بنر گارانتی

گارانتی شامل موتور و پمپ می شود.

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 61904-021 داخلی 1 تماس حاصل فرمائید.

گارانتی شامل تمامی قطعات می شود.

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 61904-021 داخلی 1 تماس حاصل فرمائید.

گارانتی شامل تمامی قطعات می شود.

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 61904-021 داخلی 1 تماس حاصل فرمائید.

گارانتی شامل موتور و کلید می شود.

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 61904-021 داخلی 1 تماس حاصل فرمائید.

گارانتی شامل آرمیچر ، بالشتک ، کلید و دنده مقابل می شود.

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 61904-021 داخلی 1 تماس حاصل فرمائید.

 

گارانتی شامل بورد، المنت و کلید می شود.

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 61904-021 داخلی 1 تماس حاصل فرمائید.

 

گارانتی شامل کلید، موتور و برد می شود.

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 61904-021 داخلی 1 تماس حاصل فرمائید.

 

گارانتی شامل موتور می شود.

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 61904-021 داخلی 1 تماس حاصل فرمائید.

 

گارانتی شامل موتور می شود.

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 61904-021 داخلی 1 تماس حاصل فرمائید.

 

گارانتی شامل موتور، خازن و کلید می شود.

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 61904-021 داخلی 1 تماس حاصل فرمائید.

 

در ابزار آلات جیت محدودیت دفعات مراجعه در طول دوره 15 ماهه گارانتی وجود ندارد.

گارانتی شامل تمام قطعات می شود.

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 61904-021 داخلی 1 تماس حاصل فرمائید.

 

در ابزار آلات جیت محدودیت دفعات مراجعه در طول دوره 15 ماهه گارانتی وجود ندارد.

گارانتی شامل تمام قطعات می شود.

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 61904-021 داخلی 1 تماس حاصل فرمائید.

 

1. خرابی ناشی از استفاده غیر اصولی

2. خرابی ناشی از نوسانات برق و فشار بیش از حد به دستگاه

3. عدم درج تاریخ خرید و مهر فروشگاه در کارت گارانتی

4. دستکاری دستگاه توسط افرادی غیر از تعمیرکاران مجاز شرکت رونیکس سرویس

5. تغییر دادن یا مخدوش نمودن شماره سریال یا دیگر مندرجات کارت

6. هرگونه خرابی بدنه دستگاه از جمله خراشیدگی،فرورفتگی، شکستگی و کسری لوازم

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 61904-021 داخلی 1 تماس حاصل فرمائید.