بسته بندی جدید رونیکس

بسته بندی جدید رونیکس
1394/04/04
نمایش محتوای مرتبط

تغییر بسته بندی ابزار های رونیکس

در راستای یکپارچگی و همسان سازی ، گرانیت برهای رونیکس با بسته بندی جدید به بازار عرضه می گردد.

نمونه تصویر بسته بندی گرانیت بر های رونیکس

ابزار ، ابزار برشی ، گرانت بر رونیکس

ارسال نظر
نظرات کاربران