بازدید شرکت رونیکس از کارگاه های تخصصی تولید مصنوعات چوبی

بازدید شرکت رونیکس از کارگاه های تخصصی تولید مصنوعات چوبی
1395/09/03
نمایش محتوای مرتبط

بازدید شرکت رونیکس از کارگاه های تخصصی تولید مصنوعات چوبی

رضایت مشتری و پاسخ به نیاز آنها همواره اصلی ترین هدف رونیکس است که همواره برای تحقق این هدف اقدامات زیادی صورت پذیرفته است .

بازدید چهره به چهره بازرسان شرکت رونیکس  با کاربران حرفه ای ابزار آلات در شهرک های صنعتی و  کارگاهای تخصصی جهت  دریافت نقطه نظرات و  پیشنهادات از اقدامات شرکت رونیکس به منظور جلب رضایت مشتری میباشد. 

بررسی ابزار آلات از دید متخصصان و کاربران صنعتی ابزار آلات رونیکس ما  را در بهبود روند تولید و ارائه محصولات بروز و کارامد یاری مینماید.

 

 

بازدید شرکت رونیکس از کارگاه های تخصصی

بازدید شرکت رونیکس از کارگاه های تخصصی ابزار

 

بازدید شرکت رونیکس از کارگاه های تخصصی

 

بازدید شرکت رونیکس از کارگاه های تخصصی چوب

بازدید از کارگاه های ساخت مصنوعات چوبی

بازدید از کارگاه های ساخت مصنوعات چوبی

بازدید از کارگاه های ساخت مصنوعات چوبی

بازدید از کارگاه های ساخت مصنوعات چوبی

بازدید از کارگاه های ساخت مصنوعات چوبی

بازدید از کارگاه های ساخت مصنوعات چوبی

 

ارسال نظر
نظرات کاربران