بازدید شرکت رونیکس از شهرکهای صنعتی و کارخانه های تولید سازه های بزرگ صنعتی

بازدید شرکت رونیکس از شهرکهای صنعتی و کارخانه های تولید سازه های بزرگ صنعتی
1395/09/03
نمایش محتوای مرتبط

بازدید شرکت رونیکس از شهرکهای صنعتی و کارخانه های تولید سازه های بزرگ صنعتی

رضایت مشتری و پاسخ به نیاز آنها همواره اصلی ترین هدف رونیکس است که همواره برای تحقق این هدف اقدامات زیادی صورت پذیرفته است .

بازدید چهره به چهره بازرسان شرکت رونیکس  با کاربران حرفه ای ابزار آلات در شهرک های صنعتی و  کارگاهای تخصصی جهت  دریافت نقطه نظرات و  پیشنهادات از اقدامات شرکت رونیکس به منظور جلب رضایت مشتری میباشد. 

بررسی ابزار آلات از دید متخصصان و کاربران صنعتی ابزار آلات رونیکس ما  را در بهبود روند تولید و ارائه محصولات بروز و کارامد یاری مینماید.

بازدید شرکت رونیکس از کارگاههای تخصصی

بازدید شرکت رونیکس از کارگاههای تخصصی

ارسال نظر
نظرات کاربران