مهارت های شاگرد اولی فروشگاه ابزار فروشی

مهارت های شاگرد اولی فروشگاه ابزار فروشی
1398/11/08
نمایش محتوای مرتبط
مهارت های شاگرد اولی فروشگاه ابزار فروشی

دکتر پرویز درگی

مشاور هیئت مدیره شرکت رونیکس

در فروشگاههای ابزار فروشی پس از مدیر و صاحب فروشگاه که نقش کلیدی را به عهده دارد و سیاست های کلی فروشگاه را تعیین می کند نقش شاگرد اول مغازه از اهمیت بسیار زیادی در توفیق آن فروشگاه برخوردار است. شاگرد اول فروشگاه فردی واجد شرایط است که در بین تمام کارکنان شریف و زحمتکش فروشگاه نفر دوم محسوب شده و بسیاری از تصمیمات و هدایت نیروها توسط ایشان صورت میگیرد. در این یادداشت میخواهم به بعضی از این نکات اشاره کنم. امید است عزیزان شاگرد اول با بهره گیری از آنها در نیل به اهدافشان گامهای محکم تری بردارند.

ا. امانت داری

شاگرد اول فروشگاه فرد امانت داری است. او میداند که مدیر فروشگاه، با تمام اعتماد فروشگاه را به ایشان سپرده است. لذا حس امانت داری در وجود این فرد در حد اعلا می بایست بارور باشد و چنان رفتار کند که امانت داری شایسته جزئی از ویژگیهای قابل ذکر او باشد در این صورت شاگرد اول، برند شخصی خودش را در نزد مدیر و بازار ارتقاء می دهد.

2. توان مدیریت

شاگرد اول فروشگاه فردی است که مدیر فروشگاه توان و استعداد مدیریت چند انسان دیگر را در وجود و ذات او تشخیص داده است. اما او نباید به جربزه و ذات خودش اکتفاکند. پس باید با شرکت در کلاسهای آموزشی و خواندن کتابها و مقالات مرتبط، توان مدیریت خویش را ارتقاء دهد تا به مدیری شایسته تبدیل شود.

3. توان تصمیم گیری

شاگرد اول فروشگاه در کنار نقش تصمیم سازی که با ارائه پیشنهادات شایسته به مدیر فروشگاه ارائه می کند در بعضی مواقع، در غیاب مدیر می بایست تصمیم گیری کند لذا جرأت و جسارت تصمیم گیری آگاهانه (همراه با ریسک کمتری) از ویژگی های ایشان

می باشد.

4. بازار شناسی دقیق

شاگرد اول فروشگاه لازم است اطلاعات دقیقی از بازار داشته باشد و رفتار خرید مشتری را بشناسد، بداند که با هر مشتری چگونه باید صحبت کند. به مردم احترام بگذارد و چنان عمل کند که از نظر شایستگی زبانزد عام و خاص باشد.

5. سفارش گذاری مناسب

شاگرد اول مغازه با کنترل بموقع و بجای انبار پیش بینی مراجعات آتی مشتریان در فصول مختلف میبایست نسبت به سفارش گذاری دقیق اقدام کند. برای مثال: او می داند زمان سفارش گذاری قیچی باغبانی چه موقعی است؟ سرامیک بر چه زمانهایی بیشتر مشتری دارد و ....

6. ارتباط شایسته با

شرکت های عرضه کننده. شاگرد اول فروشگاه میداند که تولید کنندگان و وارد کنندگان ابزار در تمام زمانها نمی توانند میزان موجودی مورد نیاز ایشان را تأمین کنند. در بعضی از مواقع جنس کم است و در این زمان طبیعی است نیروهای فروش شرکت ها و عمده فروشان، به صورت ناخودآگاه تمایل دارند به افرادی بار بدهند که از ایشان تجربیات و خاطرات بهتری دارند. پس به نقش حسن و خلق و رفتار باید اهمیت دهند تا روز مبادا محبوب قلبهای تأمین کنندگان باشند.

7.کنترل نقدینگی و حساب ها

اگر مدیر فروشگاه صلاح بداند ممکن است کنترل حسابداری فروش را هم از شاگرد اول مغازه بخواهد پس اطلاع دقیق از فروش نقدی، فروش به صورت چک، رأ سگیری و.... در این صورت بسیار مهم می شود و دقت در این امور سبب موفقیت بیشتری می شود.

8. کنترل هزینه فروشگاه

یکی از نکات مهم در افزایش سود، کنترل کردن هزینه های نابجاست، برای مثال: اگر قرار است باری با پیک ارسال شود و دو مشتری در یک مسیر هستند و شاگرد اول مغازه به این مهم توجه نکند، می تواند سبب افزایش هزینه ها و کاهش سود بشود.

9. مدیریت گفتار و کردار کارکنان

شاگرد مغازه می داند نحوه ی گفتگوی کارکنان با یکدیگر و با مشتریان و نحوه عملکرد ایشان در ارتقاء برند فروشگاه بسیار موثر است لذا با آموزش و تذکرات به موقع به همکاران از به کار بردن الفاظ ناشایست جلو گیری می کند و تصویر شایسته تری را از فروشگاه در ذهن و دل مشتریان می سازد.

10 . شناخت دقیق از هم چراغی ها

تمایل ندارم از فروشگاه های دیگر از لفظ رقیب استفاده کنیم، بلکه آنان دوستان ما هستند که با ما در مسابقه جذب و نگهداری و رشد دادن مشتریان شرکت کرده اند، لذا ایشان هم چراغی های ما هستند. اما شاگرد اول شایسته می داند برای اینکه تیم در مسابقه پیروز شود شناخت از عملکرد و توانمندی تیم های دیگر ضروری است.

11 . دریافت خط و مشی و استراتژی کلی

فروشگاه از مدیر فروشگاه ها شاگرد اول فروشگاه رابط بین مدیر فروشگاه و سایر کارکنان و همچنین مشتریان است. لذا اطلاع داشتن از سیاست های کلی مدیر فروشگاه و خط و مشی فکری و استراتژی ایشان لازم است تا مسیر موفقیت هموارتر شود.

12 . مربی گری برای کارکنان

یکی از وظایف مهم شاگرد اول شایسته فروشگاه این است که از انتقال اطلاعات و تجربیات خویش به همکاران دریغ نکند. او نباید نگران این باشد که اگر آنها اطلاعات مرا داشته باشند ممکن است من کارم را از دست بدهم. یادمان باشد شاگرد اول شایسته طوری عمل می کند که همواره محبوب مدیر و بازار باشد. او حتی برای کارکنان شایسته از مدیر فروشگاه در خواست تشویق می کند. و عذر کارکنان نامناسب که نمی خواهند رفتارشان را تغییر دهند را با هماهنگی مدیر می خواهد.

13 . جذب مشتریان جدید

شاگرد اول شایسته فقط به این اکتفا نمی کند که به مشتریان مراجعه کرده به فروشگاه، سرویس دهی خوبی صورت گیرد، بلکه علاوه بر این، در جذب و شناسایی بازارهای جدید اقدام می کند. به عنوان مثال برای مشتریان شرکتی اطلاعات فروشگاه را ارسال می کند، با آنها تماس می گیرد و بازاریابی می کند.

14 . توجه به آراستگی فروشگاه

شاگرد اول فروشگاه می داند انسانها به نظافت و زیبایی اهمیت می دهند لذا تمیز بودن فروشگاه و چیدن شایسته ابزار، بوی خوش فروشگاه، رنگ آمیزی مناسب، لباس کار زیبا و مناسب کارکنان و...همگی برای او مهم هستند و آراسته بودن آنها نهایت دقت را بعمل می آورد.

15 . عالم عامل عاشق بودن

شاگرد اول شایسته هیچگاه خودش را از افزایش دانایی محروم نمی کند دائم در حال یادگیری است او می داند کتاب، کلاس، کلام مدیر فروشگاه، کلام مشتری، کلام هم چراغی، راهنمایی نیروهای شرکت ما، همگی در حکم راهنما و معلم ما می باشند پس همیشه باید در مسیر عالم بودن و یادگیری حرکت کرد. اما شاگرد اول شایسته می داند در کنار آموزش باید خودباوری داشته باشد آنها را بکار گیرد اهل عمل باشد و با تمام همت و انرژی عمل کند  حتماً شما می دانید که رضا رامخو روزی شاگرد اول فروشگاه حاج آقا نوروزی  بود. در کنار مربی گری شایسته حاج آقا نوروزی و آموزش های ایشان، رضا رامخو هم اهل یادگیری و عمل بود، خودش را باور کرد و در کنار عالم عامل، عاشق هم بود. پس ما برای موفقیت لازم است عالم عامل عاشق باشیم

ارسال نظر
نظرات کاربران