اصول و فنون مذاکره با شیطان

اصول و فنون مذاکره با شیطان
1398/11/08
نمایش محتوای مرتبط
اصول و فنون مذاکره با شیطان

شیشه شکسته را تعویض کنید

حتماً در طول زندگى خود يكى از ويرانه هاى غول پيكر شهر را ديده ايد. ملكى خالى با شيشه هاى شكسته كه به حال خود رها شده است. شيشه هاى شكسته اينگونه خانه ها روز به روز بيشتر مى شوند چراكه مردم درك مى كنند كسى به ظاهر اين ساختمان اهميت نمى دهد و خود به تعداد شيشه هاى شكسته مى افزايند. پس از آن نوبت خود ساختمان است و به تدريج اينطور به نظر مى رسد كه به تمام آن خيابان رسيدگى نمى شود. چون آشفتگى اين ملك مخروبه به اطراف نيز سرايت كرده و تلى از آشغال و خاكروبه، خودروهاى اسقاطى و... اطراف آن را فراگرفته است. مسلماً اصلاح اين شرايط، زمان و پول بيشتر و همت عالى ترى را مى طلبد.

حل مشكلات وقتى كه هنوز جزئى هستند، يك استراتژى موفق براى جلوگيرى از وقوع فاجعه است.

از آنجا كه تخريب هاى كوچك زمينه ساز يك تخريب بزرگ هستند، تعمير به موقع پنجره هاى شكسته، تمايل خرابكارها را براى آسيب بيشتر، كم مى كند. اين موضوع در روابط اجتماعى و حتى تجارى نيز صادق است. داد و ستد مالى بزرگترين هنر تجار و كسبه بازار است. مراقب باشيد كه حتى يكبار بدحسابى به منزله ى يك شيشه شكسته است كه به تدريج شما را از گردونه خوشنامى دور كرده و اعتبار شما را به خطر خواهد انداخت.

راهكارهاى ساده:
1. با جلوگيرى از بدنامى هاى كوچك، از فاجعه طرد شدن توسط بازار جلوگيرى كنيد.
2. پيش از آنكه همه ى شيشه هايتان بشكند، براى خود اعتبار كسب كنيد تا روى حرفتان حساب شود.
3. روى 40 تا 45 درصد پول هايى كه قرار است وصول شوند، حساب نكنيد.
4. در اولين فرصت به كسانى كه قبلاً زهر بدقولى چشانده ايد، زودتر از موعد مقرر پرداخت كنيد تا زخم هاى بى اعتمادى ترميم شوند.

ارسال نظر
نظرات کاربران