حواستان به مدیران جوانتان باشد

حواستان به مدیران جوانتان باشد
1398/11/08
نمایش محتوای مرتبط
حواستان به مدیران جوانتان باشد

يكى از راه هاى مديريت زمان، واگذارى اختيارات است كه امكان پرداختن به كارهاى مهم تر را فراهم مى سازد. هرگاه مسئوليتى واگذار شد و يا دير جوانى براى فروشگاه يا تجارت خانه انتخاب گرديد، برخورد با هريك از موارد زير به معناى آن است كه مدير جوان شما به كمك نياز دارد:

1. هرگاه فكر كردند كه همه چيز را مى دانند

آنها ممكن است تصور كنند كه همه چيز را در مورد مغازه دارى و يا تجارت هاى كوچك و بزرگ مى دانند! حتى در اين صورت هم مطمئنا در مورد مهمترين قسمت از شغل خود يعنى اداره يك سيستم و يا فروشگاه، اطلاعات كامل ندارند. پس به آنان گوشزد كنيد و نظرتان را بدهيد.

2. هرگاه دائماً در حال معرفى خود به عنوان مدير بودند

در واقع همه كاركنان مى دانند كه فرد منتخب، مدير جديد آنهاست و ضرورتى ندارد وى پيوسته در صدد معرفى خود باشد. به او متذكر شويد كه به عنوان مدير جديد، تغييرات مثبت و سازندها ى در محل كار خود به وجود آورد.

3. هرگاه سعى كردند همه چيز را تغيير دهند

اگر به گمان اينكه كارهاى انجام شده درست نبوده، سعى دارند همه چيز را زير و رو كنند، مراقب دوباره كارى هايشان باشيد.

4. هرگاه از انجام بعضى كارها در هراس بودند

چنانچه مدير جوان شما خود براى تصدى شغل مديريت درخواست نكرده است، پس نمى تواند از توانايى انجام كارها به نحو احسن مطمئن باشد. با اين حال، اجازه ندهيد افكار منفى به او غلبه كرده و تصور كند از انجام برخى كارها عاجز است.

5. هرگاه براى شناخت كاركنان ديگر عجلها ى نداشتند

ممكن است تصور كند سالهاست كه اين كاركنان را مى شناسد و با آنها كاركرده است ولى بدانيد اين بدين معنى نيست كه واقعا همه را مى شناسد! بنابراين تلاش كنيد تا به درونيات كاركنان پى ببرد. اينكه چه چيزهايى آنها را شاد يا نگران و چه عواملى در آنها ايجاد انگيزه مى كند.

6. هرگاه نگران حل مشكلات نبودند

او به عنوان يك مدير نبايد مشكلات را ناديده بگيرد. مشكلات خود به خود حل نمى شوند. پس وظيفه شماست كه در يافتن راه حل به او كمك كنيد. اين بدين معنا نيست كه نبايد به پيدا كردن مشكل فكركند. هرگاه مشكلى را شما كشف كرديد با دادن كدهايى به وى، او را راهنمايى كنيد.

7. هرگاه خود را متفاوت از ديگران ديدند

مدير بودن به اين معنى نيست كه نبايد بخندد، احساساتى شود و يا حتى گاهى اوقات اشتباه كند. هرگاه اين حس به او دست داد كه با همه فرق دارد يك تذكر ساده كمك زيادى به او خواهد كرد تا از خواب بيدار شود.

8. هرگاه از كاركنان خود حمايت نكرد

كاركنان ممكن است از هر طرف تحت فشار باشند. حتى ممكن است تقصيرها را به گردن فروشگاه تحت مديريتش بياندازند. وظيفه مدير شماست كه در مقابل اين مسايل بايستد و از حق كاركنان خود دفاع كند. در غير اينصورت حفظ موقعيت را به دفاع از حق ترجيح داده است.

9. هرگاه زير بار مسئوليت انجام كارها نرفت

خواه ناخواه به عنوان مدير بايستى مسئوليت كليه كارهاى واحد خود را بپذيرد. مسئوليت انجام درست يا نادرست كارها بر عهده ى اوست. پس لازم است كه ضمن برقرارى ارتباط قوى با كاركنان، هميشه آمادگى پذيرش مسئوليت را داشته باشد. وقتى اينگونه نشد بدانيد او توان اداره يك سيستم را ندارد._

ارسال نظر
نظرات کاربران