نکات ایمنی کار با آچارها - رونیکس

نکات ایمنی کار با آچارها - رونیکس
1398/11/08
نمایش محتوای مرتبط
نکات ایمنی کار با آچارها - رونیکس
نکات ایمنی کار با آچارها :
- قبل از شروع به کار دهانه ی آچار را جهت اطمینان از عدم پریدگی ، ترک و یا سائیدگی بررسی نمایید
- به صورت متعادل و پایدار ایستاده ، آچار را به سمت خود بکشید و از فشار دادن آن به سمت مقابل خود داری کنید زیرا ممکن است آچار لیز خورده و به شما و محیط اطراف صدمه وارد کند .
- آچار مورد نظرتان را به حد کافی بزرگ انتخاب نموده به کار گیری وسایلی مانند لوله و یا میله جهت استفاده به عنوان دیلم بر روی آچار خود داری نمایید زیرا ممکن است آچار شکسته و باعث مصدومیت شما گردد .
- به هیچ عنوان از آچار به عنوان ابزار های ضربه ای مانند چکش استفاده نکنید چرا که ممکن است آچار از دستتان در رفته و به خود و یا محیط اطرافتان صدمه وارد کند و در طول زمان باعث ایجاد ترک و شکستگی در آچار شود .
- هنگام باز کردن پیچ های زنگ زده از روغن نفوذ کننده استفاده و سپس از آچار های چکش خور ، آچار بکس و یا یک آچار مقاوم استفاده کنید
ارسال نظر
نظرات کاربران