رونیکس را می‌شناسید(بخش اول)

فصل اول- اپیزود سوم- رونیکس را می‌شناسید(بخش اول)

شادی سلام. من شادی شاهپسند هستم محمد: و من محمد تاج الدین. شادی: شما به رادیو ابزار گوش می‌کنید این قسمت: رونیکس را می‌شناسید شادی: احتمالا شما هم داستان تولد برندهای بزرگ دنیا ...

رادیو ابزار